Slide background
Department of Medical Microbiology

Department of Medical Microbiology

 CURRENT ANNOUNCEMENT

.......


Presentation of Medical Microbiology Depatment:

Mersin University Faculty of Medicine, Department of Microbiology was founded in 1998 and routine laboratory services are provided within the Health Research and Administration Center at Faculty of Medicine. Department of Medical Microbiology gives information and practice to faculty students about in future professional lives of required, bacteriology, virology science, parasitology and mycology. Undergraduate courses alongside graduate, doctoral and residency training in medicine are given. Department of Medical Microbiology Microbiology Department has initiated to master graduation in 2001 and doctorate graduation in 2004 in Institute of Health Sciences.

There are 3 professors and 1 assistant professor to totally 4 faculty members at Department of Medical Microbiology. 14 specialists, 10 PhD and 22 master students were graduated since its founding. Our department has 1 of medical specialty assistant and 0 of assistant research fellow of the Institute of Health Sciences. Interdisciplinary work is carried out different research in many aspects; diagnosis, epidemiology and immunology of diseases are being carried out as the main research topics. For this purpose, the routine bacteriological, serologic, mycobacteria, mycological, parasitological, and molecular diagnostic microbiological and molecular virological methods used to at the our laboratory and studies are undertaken to develop new diagnostic methods. The department is organized in two units. The Patient Services Laboratory is located in the first part, focused on diagnostic microbiology field and has latest technological arrangements at the Faculty of Medicine, Center of Health Research and application. The second part is located on the Bulding of Basic Science, this laboratory arranged to perform some routine services and research in the field of molecular microbiology (virology and bacteriology) and containing the advanced technology devices. 


Graduated spescialites in the department

 

Dr. Nagehan ONAR GÜZEL            (2004)

Dr. Müjgan BAYER                          (2004)

Dr. Hakan ÖZTURHAN                  (2006)

Dr. Sebahat ŞEN TAŞ                     (2007)

Dr. Öznur DAĞCI                            (2009)

Dr. Semra DOĞAN ÖZDEMİR       (2009)

Dr. Orhun ÖZTÜRK                        (2010)

Dr. Müge ŞİMŞEK                            (2010)
Dr. Umut ÇAĞDAŞ DAĞDARTAN (2011)
Dr. Mehmet YARPUZLU                 (2013)

Dr. Canan ÇORABATIR                   (2015)

Dr. Elif Vural TAŞDEMİR

Dr. Yusuf GÖRGÜLÜ                     (2020)

Dr. Gizem SOYDAN                       (2020)

 

PhD degree in the Department

Seda TEZCAN                                (2009)

Şahin DİREKEL                              (2010)

Çilem YILDIZ                                 (2011)
Mahmut ÜLGER                           (2012)
Gül BAYRAM ABİHA                    (2013)

F. Esin AYDIN                                (2016)

Didem ÖZGÜR                            (2019) 

Harun GÜLBUDAK                        (2020)
Burcu GÜRER GİRAY                   (2020)

 Efdal OKTAY GÜLTEKİN              (2020)


MsC degree  in the Department

Çilem YILDIZ                              (2004)

Uğur CAFRİ                                (2004)

Hamdi ERHAN                          (2006)

Seda TEZCAN                           (2006)

F. Esin AYDIN                           (2007)

Gül BAYRAM                             (2007)

Mahmut ÜLGER                       (2007)

Taner COŞKUN                        (2009)

Didem YÜKSEK                        (2010)

Mustafa SUMAK                      (2010)
Filiz DİNDAR KAFES                (2011)
Sebahat ASLAN                       (2011)
Serpil KIZILDAMAR                 (2011)
Hande KOSTUL                       (2012)
Şaban GÜMÜŞTEKİN              (2012)
Harun GÜLBUDAK                  (2012)
Burcu GÜRER GİRAY               (2012)
İsmet GÜLBÜKEN                    (2013)
Didem ÖZGÜR                         (2013) 

Efdal OKTAY                             (2013)

Emine YAŞA

Aslıhan GÖRMÜŞER               (2018)

 

Current medical specialty students

Dr. Şinasi KARVAR

 

Current PhD students

Nurbanu KURNAZ

Bertan KESİM

Hamide KAYA

Osman SEZER

Eyyüp KAYA

Fatma TAŞTAN


100/2000  Higher Education Council 

Selin SEZEN

Gamze YAPICI 

Deniz AKTAŞ (Phermaseutical Microbiology Depatrment)


Current MsC students

Merve DİZEMEN

Turan NAJAFLI

Aya HERRERA

Leyla ERSOY

Kardelen BÜLBÜL

Yiğit ASLANATA

Ali SARICAN

Merve Hilal ALTINLI

Mehmet S IŞIK

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEZ KONU VE DANIŞMANLARI

ADI – SOYADI

TEZ KONUSU

DANIŞMANI

 

1

Dr. Nagehan ONAR

GÜZEL

İmmün supresse Hastaların Serumlarında Legionella Pneumophilia Antikoru Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK

2

Dr. Müjgan BAYER

Boğaz Sürüntülerinden İzole Edilen Streptococcus pnemonia Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılmas

Yrd. Doç. Dr. Gönül ASLAN

3

Dr. Mehmet SÖZEN

Leptospira

Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

4

Dr. Sebahat ŞEN TAŞ

 

İnvaziv Candida İnfeksiyonunun Panfungal Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Erken Tanısı

Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ

5

 

Dr. Hakan ÖZTURHAN

 

Mersin Bölgesindeki Fasciola Seroprevalansı

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

6

Dr. Semra DOĞAN

ÖZDEMİR

Mersin İl Merkezinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının Araştırılmas

Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

7

Dr. Öznur DAĞCI

Beyin Omurilik Sıvısı ve Orta Kulak Effüzyonu Örneklerinden Haemophilus Influenzae’nın Saptanmasında Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Karşılaştırılması

Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK

8

Dr. Orhun ÖZTÜRK

Çoklu Antibiyotik Dirençli Gram Negatif Basillerde Kolistin Duyarlılığının Belirlenmesi

Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK

9

Dr. Umut ÇAĞDAŞ

Mide –Duodenum Biyopsi Örneklerinden Helicobacter Pylori İzolasyonu ve Antimikrobik Direncinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ

10

Dr. Müge ŞİMŞEK

Klinik Örneklerden İzole Edilen MRSA Suşlarında Panton-Valentin Lökosidin Virulans Faktörünün Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

 

11

Dr. Mehmet YARPUZLU

 

Yenidoğan Dışı Menenjit Şüpheli Hastalarda Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

12

Dr. Canan ÇORABATI

Aseptik Menenjitli Hastalara ait BOS Örneklerinde Human parechovirüs araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Seda TEZCAN

13

Dr. Elif VURAL

TAŞDEMİR

Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Metallo – Beta – Laktamaz Üretiminin Araştırılması

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

14

 

Dr. Yusuf GÖRGÜLÜ

 

Mersin İlinde Çocukluk ve Erişkin Çağında Campylobacter Görülme Sıklığı, Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi ve Virülans Faktörlerinin Saptanması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

15

 

Dr. Gizem SOYDAN ÇOBAN

ESBL (Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz) Üreten Enterik Bakterilerde Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

16

Dr. Şinasi KARVAR

Kan Kültüründen İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımı ve Antifungal Duyarlılığın Araştırılması

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

17

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ TEZ KONU VE DANIŞMANLARI

 

 

1

 

Doktora öğrencisi Şahin DİREKEL

Klinik Örneklerde Küf Mantarlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

2

Doktora öğrencisi Çilem YILDIZ

Mersin ilindeki Bakteriyel Gastroenterit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

 

Doç. Dr. Gönül ASLAN

3

Doktora öğrencisi Seda TEZCAN

Hepatit B Virusu (HBV) ile Kronik İnfekte Hastalarda HBV Bazal-Kor Promoter/Prekor Gen Mutasyonları ve Genotip Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

4

Doktora Öğrencisi Gül BAYRAM

Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta Laktamaz Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması

Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

 

Doktora Öğrencisi Mahmut ÜLGER

Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlık 

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

 

Doktora Öğrencisi F Esin AYDIN

Kutanöz Leismaniasis Hastalrında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlık 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

 

 

5

Doktora Öğrencisi Burcu GÜRER GİRAY

Tüberküloz Hasta Serumlarında mikroRNA Ekspresyon Seviyelerinin Bazı Pro-inflamatuar ve Anti-İnflamatuar Sitokinlerin Ekspresyonu İle Olan İlişkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Gönül ASLAN

6

Doktora Öğrencisi Harun GÜLBUDAK

İmmün sistemi baskılanmış hastalarda Pneumocystis jiroveci’nin çeşitli yöntemlerle araştırılması

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

7

Doktora Öğrencisi Didem ÖZGÜR

Klinik ve Çevre Örneklerden İzole Edilen Fusarium Suşlarının Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması

Prof. Dr. Z. Feza OTAĞ

8

Doktora Öğrencisi Efdal OKTAY

Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

 

9

 

 

Doktora Öğrencisi Nurbanu KURNAZ

Primer Anti-Tüberküloz İlaçlara Dirençli ve Duyarlı Mycobacterium tuberculosis  Kompleksi İzolatlarında Ethambutol Direnci ile İlişkili embA, embB, embC, embR ve  ubiA Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Yrd.Doç.Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

 

 

 

10

Doktora Öğrencisi Hamide KAYA

İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Efluks Pompa Genlerinin Araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

11

Doktora Öğrencisi  Eyyüp KAYA

İshalli Hastalarda Clostridium difficile Toksin Genlerinin Araştırılması

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

12

Doktora Öğrencisi Osman SEZER

İxodid Cinsi Kenelerde Anaplasma phagocytophilum’un Moleküler Yöntemlerle  Araştırılması

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

13

Doktora Öğrencisi Bertan KESİM

Primer ve sekonder endodontik enfeksiyonlardaki bakteriyel mikrobiyomun yeni nesil dizileme yöntemi ile metagenomik analizinin yapılması

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

14

Doktora Öğrencisi ASLIHAN BEKCİ

 

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

15

Doktora Öğrencisi FATMA YAŞAR TAŞTAN

 

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

16

Doktora Öğrencisi Selin SEZEN

 

 

 

17

Doktora Öğrencisi Gamze YAPICI

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ TEZ KONU VE DANIŞMANLARI

 

1

Yük. Lis. Öğr. Bio. Uğur CAFRİ

Çeşitli örneklerden Mikobakterilerin İzolasyonu ve tiplendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Gönül ASLAN

2

Yük. Lis. Öğr. Dr. Çilem YILDIZ

Campylobacter

 

Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK

 

3

 

Yük. Lis. Öğr. Dr. Hamdi ERHAN

Değişik Yaş Gruplarındaki Leishmania Antikor Düzeylerinin Saptanması

 

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

4

 

Yük. Lis. Öğr. Nafize Didem ÖCAL

Mersin İli ve İlçelerinde Listeria seroprevalansı

 

Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ

5

Yük. Lis. Öğr. Seda TEZCAN

Mersin ilindeki hemodiyalizli hastalarda SEN virüs D ve SEN virüs H prevalansı

Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

6

Yük. Lis. Öğr. F. Esin AYDIN

Süt ve Süt ürünlerinde Brucella cinsi Bakterilerin Araştırılması

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

7

Yük. Lis. Öğr. Gül BAYRAM

Mikobakteri türlerinin identifikasyonu için polimerize zincir reaksiyonu- parça uzunluk polimorfizmi tekniği ve klasik yöntemlerin uygulanması

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

8

Yük. Lis. Öğr. Mahmut ÜLGER

Mersin İlinde İzole Edilen Streptomisin Dirençli Mycobacterium Tuberculosis Kompleksi Klinik İzolatların rpsL ve rrs Gen Bölgesi Mutasyonlarının DNA Dizi Analizi İle Gösterilmesi

Doç. Dr. Gönül ASLAN

9

Yük. Lis. Öğr.  Taner COŞKUN

Ev Ortamındaki Küf Ve Mayaların Ve Ev Karakteristiklerinin Çocuklarda Alerjik Astımla İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Feza OTAĞ

10

Yük. Lis. Öğr. Mustafa SUMAK

Fungemi Etkeni Candida albicans non – albicans Ayrımında Kullanılan Germ Tüp Deney Süresinin Azaltılmasında Yöntemlerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

Doç. Dr. Feza OTAĞ

11

Yük. Lis. Öğr. N. Didem YÜKSEK

Yeni Bazı Benzimidazol ve İndol Türevi Bileşiklerin Antimikrobial Aktivitelerinin Araştırılması

Doç. Dr. M. Sami SERİN

12

Yük. Lis. Öğr. Filiz DİNDAR KAFES

Genç Erişkin Bireylerde Bordetella Pertussis’e Karşı Antikor Düzeyinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Gönül ASLAN

13

Yük. Lis. Öğr. Sebahat ASLAN

Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Tiplendirilmesi, Vankomisin ve Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılması

Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK

14

Yük. Lis. Öğr. Şaban GÜMÜŞTEKİN

Hematolojik Malignensiteli Hastalarda Parvovirus 4, Parvovirus 5 ve İnsan Bocavirus Varlığının Araştırılması

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

15

Yük. Lis. Öğr. Serpil KIZILDAMAR

Kan Donörlerinde Dengue Virus Varlığının Serolojik Olarak Araştırılması

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

16

Yük. Lis. Öğr. Hande KOSTUL

Antibiyotik Kullanan Hastalarda Barsak Florasının İncelenmesi ve Clostridium difficile Toksin Araştırılması

Doç. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

17

Yük. Lis. Öğr. Nurbanu KURNAZ

İnsanlarda Rift Vadisi Ateşi Virusu’nun Serolojik Olarak Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Seda TEZCAN

18

Yük. Lis. Öğr. Burcu GÜRER GİRAY

Serum miRNA Profillerinin HBV İnfeksiyonu ve Kronik Hepatit B ile İlişkili Hepatosellüler Karsinomanın Erken Tanısındaki Biyomarker Olma Potansiyelinin Araştırılması

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

19

Yük. Lis. Öğr. Efdal OKTAY

Kateterize Hastalardan İzole Edilen Candida Suşlarının Olası Mini Epidemiler Açısından Araştırılması

Doç. Dr. Feza OTAĞ

20

Yük. Lis. Öğr. İsmet GÜLBÜKEN

 

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Epidemiyolojisinin REP-PCR ile Araştırılması

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

21

Yük. Lis. Öğr. Harun GÜLBUDAK

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak Acinetobacter baumannii Epidemiyolojisinin REP-PCR ile Araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

22

 

Yük. Lis. Öğr. Didem ÖZGÜR

 

Normal Servikal Sitoloji Bulgularına Sahip Kadınlarda Genital Human Papilloma Virus (HPV)’un Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Seda TEZCAN

 

23

Yük. Lis. Öğr. Aslıhan GÖRMÜŞER

Konjonktivitli Olgularda Adenovirus Sıklığının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Seda TEZCAN

24

 

Yüksek Lisans öğrencisi Emine YAŞA

3-kloro-6sübstitüepiridazin, 6-Sübstitüe-3(2H)piridazinon ve Etil 6-sübstitüe-3(2H)-pridazinon-2-il asetat türevlerinin anti-tüberküloz aktivitelerinin araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

 

25

 

Yüksek Lisans öğrencisi Ceren HEKİMOĞLU

Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Kolistin Duyarlılığının Saptanmasında Sıvı Mikrodilüsyon ve Ticari Yöntemlerin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

26

Yüksek Lisans öğrencisi Merve DİZEMEN

Su ve Soğutma Sistemlerinde Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

27

Yüksek Lisans öğrencisi Aya HERRERA

Kutanöz Leishmaniasis Şüpheli Olgulardan Leishmania Parazitinin Araştırılması

Prof. Dr. Gönül ASLAN

28

Yüksek Lisans öğrencisi TURAN NAJAFLI

Fluoresan in situ hybridizasyon (FISH) yöntemiyle Mikobakterilerin identifikasyonu

Prof. Dr. Gönül ASLAN

29

Yüksek Lisans öğrencisi LEYLA ERSOY

 

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

30

Yüksek Lisans öğrencisi KARDELEN BÜLBÜL

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

31

Yüksek Lisans öğrencisi MERVE HİLAL ALKANLI

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

32

Yüksek Lisans öğrencisi YİĞİT ASLANATA

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

33

Yüksek Lisans öğrencisi EKREM ALİ SARICAN

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

34

Yüksek Lisans öğrencisi MUSLİFATU TAGOE

 

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 EDUCATIONAL ACTIVITIES

SPECIALIZATION IN MEDICINE / DOCTORATE / MASTER'S DEGREE STUDENT TRAINING PROGRAM

Seminars, literature and course programs are carried out for assistants in every academic year in our department. In an academic period, each assistant presents 2 seminars, 2 literature (one in the form of a case report) and each lecturer lectures on the theoretical subjects included in the Core Education Curriculum determined by the Medical Specialization Board in the event organized once a week.

During the four-year Medical Microbiology Specialty in Medicine, assistants receive practical training with rotations determined by the Medical Specialty Board.

 

Medical microbiology residency training Theoretical Subjects:

Structure, physiology and genetics of microorganisms

Name, classification, typing of microorganisms

Host defense mechanisms, immune system and infection immunity

Infection in immunocompromised patients

Disease microorganisms (bacteria, viruses, fungi, parasites) and their pathogenicity characteristics

Epidemiology of infectious agents (ecological changes and their relationship with infectious diseases)

New and re-important infectious agents (zoonoses, vector-borne diseases)

Antimicrobial agents, mechanisms of action and resistance

Active and passive immunization

Sterilization and disinfection methods, applications and control in the hospital and community

Accessing various information and databases and learning how to use them correctly

Scientific research, presentation and publication techniques

 

Application Topics:

General microbiology laboratory applications

Bacteriology laboratory applications

Antimicrobial susceptibility test applications

Laboratory applications in mycobacteriology

Virology and immunology laboratory applications

Molecular microbiology laboratory applications

Laboratory applications in mycology

Laboratory applications in parasitology

Hospital infections control

Infectious diseases epidemiology applications

Quality control, laboratory management and biosecurity

 

Doctorate Education Program: The Doctorate program of Department of Medical Microbiology, With in ME.Ü. Health Sciences Institute, it is aimed to train personnel who can work in the field of Health Sciences and have gained advanced laboratory skills. Students gain knowledge in the field of microbiology through theoretical lectures, practical trainings, discussions, oral presentations and article presentations and discussions and reach the level to be able to carry out a thesis study.

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TUK

ECTS

ZORUNLU DERSLER

MİK 620

Seminer

Kredisiz

 

MİK 621

Hastane İnfeksiyonları

(1+2)2

 

MİK 623

Mikrobiyolojide Klinik Laboratuvar Teknikleri

(1+3)2

 

MİK 647

ANTİBAKTERİYEL AJANLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ

(2+2)3

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. Gönül ASLAN

(4+0)4

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. Candan öztürk

(4+0)4

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. nuran delialioğlu

(4+0)4

 


 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

doç. dr. seda tezcan ülger

(4+0)4

 

SEÇMELİ DERSLER

MİK 622

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

(1+2)2

 

MİK 624

Moleküler Tanı Yöntemleri

(1+3)2

 

MİK 625

İleri İmmünoloji

(2+2)3

 

MİK 633

Besin Mikrobiyolojisi

(2+0)2

 

MİK 634

Anaerop Bakteriler

(2+0)2

 

MİK 636

Bakteri Genetiği ve Rekombinant DNA Teknolojisi

(2+0)2

 

MİK 637

Bakteriyolojide Özel Konular

(2+0)2

 

MİK 638

Mikolojide Özel Konular

(2+0)2

 

MİK 639

Virolojide Özel Konular

(2+0)2

 

MİK 640

Parazitolojide Özel Konular

(2+0)2

 

MİK 641

İmmünolojide Özel Konular

(2+0)2

 

MİK 642

MİKOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

(1+3)2

 

MİK 643

BİYOLOJİK SİLAHLAR VE BİYOGÜVENLİK

(1+0)1

 

MİK 644

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN PATOGENEZİ

(2+0)2

 

MİK 645

VEKTÖR KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR

(1+0)1

 

MİK 646

FUNGAL PATOGENEZ

(1+0)1

 

MİK 648

ANTİFUGAL AJANLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ

(1+1)1

 

MİK 649

ANTİVİRALLER AJANLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ

(1+0)1

 

MİK 650

ANTİTÜBERKİLOZ İLAÇLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ

(1+1)1

 

MİK 651

VİRAL HEPATİTLER

(2+2)3

 

MİK 652

MİKROBİYOLOJİDE STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE ASEPSİ

(1+2)2

 

MİK 653

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ UYGULAMALARI

(2+1)1

 

MİK 654

ÖZEL PAROTOZOOLOJİ

(2+2)3

 

MİK 655

İLERİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER

(2+3)3

 

MİK 656

HÜCRE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

(1+2)2

 

MİK 657

İMMÜNİZASYON VE AŞILAR

(2+0)2

 

MİK 658

ÖZEL HELMİNTOLOJİ

(2+2)3

 

MİK 659

SU VE GIDALARLA BULAŞAN MİKROORGANAİZMALAR VE TANISI

(1+2)2

 

MİK 660

HAVA YOLOYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE TANISI

(1+2)2

 

MİK 661

LOBORATUVARDA KALİTE YÖNETİMİ

(2+3)3

 

MİK 662

KAN KÜLTÜRÜ-SEPSİSİN LABORATUVAR YÖNETİMİ

(2+4)4

 

 

Master's Education Program: The Master's program in the Department of Medical Microbiology, ME.Ü. Health Sciences Institute, it aims to train staff who can work in the field of health sciences and have gained basic laboratory skills. The Department, which started taking its first student in 2001, started to take its students to a master's degree in 2012 after the Scientific Preparation preliminary phase. Students who start their graduate education gain knowledge in the field of microbiology through theoretical lectures, practical trainings, discussions, oral presentations and article presentations and discussions, and graduate after completing a thesis.

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TUK

ECTS

ZORUNLU DERSLER

MİK 525

Genel Mikrobiyoloji 

(2+0)2

 

MİK 536

Seminer

Kredisiz

 

MİK 538

Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

(2+2)3

 

MİK 555

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Kredisiz

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. Gönül ASLAN

(4+0)4

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. Candan öztürk

(4+0)4

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. nuran delialioğlu

(4+0)4

 


 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

doç. dr. seda tezcan ülger

(4+0)4

 

MİK 801

MİK 802

Uzmanlık Alan Dersi

Prof. Dr. Gönül ASLAN

(4+0)4

 

SEÇMELİ DERSLER

MİK 530

Temel İmmünoloji      

(1+0)1

 

MİK 537

Tıbbi Bakteriyoloji

(2+2)3

 

MİK 539

Tıbbi Viroloji

(2+1)2

 

MİK 540

Tıbbi Mikoloji           

(2+1)2

 

MİK 541

Tıbbi Parazitoloji

(2+1)2

 

MİK 542

BAKTERİYOLOJİDE MAKALE SUNUMU

(1+0)1

 

MİK 543

MİKOLOJİDE MAKALE SUNUMU

(1+0)1

 

MİK 544

VİROLOJİDE MAKALE SUNUMU

(1+0)1

 

MİK 545

PARAZİTOLOJİDE MAKALE SUNUMU

(1+0)1

 

MİK 546

İMMÜNOLOJİDE MAKALE SUNUMU

(1+0)1

 

MİK 547

MİKOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

(0+4)2

 

MİK 548

VİRAL HASTALIKLARDA LOBORATUVAR TANI

(1+2)2

 

MİK 549

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER

(1+2)2

 

MİK 550

İmmünolojiK TANI YÖNTEMLERİ

(1+2)2

 

MİK 551

PARAZİTOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ

(1+2)2

 

MİK 552

STERİLİZASYON – DEZENFEKSİYON PRENSİPLERİ

(1+2)2

 

MİK 553

BAKTERİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

(1+2)2

 

MİK 554

MİKOBAKTERİDE TANI YÖNTEMLERİ

(1+2)2

 

 

  

ASSISTANT LESSONS AND SEMINARS


020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Asistan Ders Programı


TARİH

DERS KONUSU

ÖĞRETİM ÜYESİ

10.11.2020

Pandemi tarihçesi ve sonuçları

Prof. Dr. Gönül ASLAN

12.11.2020

Coronavirusler ve COVID-19’un ortaya çıkışı

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

17.11.2020

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlar

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

16.02.2021

Anaerob bakterilerin Laboratuvar  Tanısı

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Asistan Seminer Programı


TARİH

SEMİNER KONUSU

SEMİNERİ SUNACAK ASİSTAN

SEMİNER YÖNETİCİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ

  19.11.2020

Pandemi Yönetiminde Mikrobiyoloji Laboratuvarının Yeri ve Önemi

Dok. Öğr. Hamide KAYA

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

   24.11.2020

Trasnfüzyonla geçen mikrobiyal etkenler

Dok. Öğr. Fatma YAŞAR TAŞTAN

 

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

  26.11.2020

Kene kaynaklı patojenler

Dok. Öğr. Osman SEZER

 

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

  01.12.2020

Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar

Dok. Öğr. Eyyüp KAYA

 

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

  03.12.2020

Laboratuvar güvenliği

Arş. Gör. Nurbanu KURNAZ

Doç. Dr. Seda YEZCAN ÜLGER

  08.12.2020

Candida türlerinin  epidemiyolojisi  ve patojenite

Arş. Gör. Dr. Şinasi KARVAR

 

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

  10.12.2020

Konjenital enfeksiyonlar (intrauterin-perinatal enfeksiyonlar)

Öğr. Gör. Leyla ERSOY

Doç. Dr. Seda YEZCAN ÜLGER

18. 02.2021

Su örneklerinde Legionella izolasyonu

Yük. Lis. Öğr. Merve ÖZİŞ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

23.02.2021

Viral gastroenterit etkenleri

Dok. Öğr. Aslıhan BEKCİ

Doç. Dr. Seda YEZCAN ÜLGER

25.02.2021

İnsan cildinde normal flora ve bakteriyel kolonizasyon

Yük. Lis. Öğr. Muslıfatu TAOGE

Doç. Dr. Seda YEZCAN ÜLGER

02.03.2021

Boyama yöntemleri

Yük. Lis. Öğr.Yiğit ASLANATA

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

09.03.2021

Sars Cov-2 Covıd-19 hastalığında  Antikor yanıtı

Yük. Lis. Öğr. Kardelen BÜLBÜL

Prof. Dr. Gönül ASLAN

11.03.2021

Çocuk Tüberkülozları

Dok. Öğr. Gamze YAPICI

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

16.03.2021

Sitokin fırtınası ve patogenezi

Dok. Öğr.Selin SEZEN

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

18.03.2021

Besiyerleri

Yük. Lis. Öğr.Ekrem Ali SARICAN

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

23.03.2021

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

Yük. Lis. Öğr.Merve Hilal ALTANLI

 

Prof. Dr. Gönül ASLAN

23.03.2021

Zoonotik enfeksiyonlar

Yük. Lis. Öğr.Mehmet Selhattin İŞİK

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

2019-2020 Academic Year Assistant Course Program

TARİH

DERS KONUSU

ÖĞRETİM ÜYESİ

15.10.2019

Tüberkülozun laboratuar tanısı

Prof. Dr. Gönül ASLAN

22.10.2019

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi standardizasyonu

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

05.11.2019

Anaerob bakteriler ve laboratuar tanısı

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

12.11.2019

Çeşitli bilgi ve veri tabanlarına ulaşma ve bunları doğru kullanmayı öğrenmek

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

 2019-2020 Academic Year Assistant Seminar Program

TARİH

SEMİNER KONUSU

SEMİNERİ SUNACAK ASİSTAN

SEMİNER YÖNETİCİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ

19.11.2019

Campylobacterlerin direnç genleri ve virulans faktörleri

Arş. Gör. Dr. Yusuf GÖRGÜLÜ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

26.11.2019

Antifungal duyarlılık yöntemleri

Arş. Gör. Dr. Gizem SOYDAN ÇOBAN

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

03.12.2019

Kronik HBV Enfeksiyonu

Arş. Gör. Dr. Şinasi KARVAR

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

10.12.2019

TDM enfeksiyonlarının tanısı

Arş. Gör. Dr. Faysal KESKİN

Prof. Dr. Gönül ASLAN

17.12.2019

Tüberküloz tedavisinde Etambutol direncinin saptanması

Arş. Gör. Nurbanu KURNAZ

Doç. Dr. Seda YEZCAN ÜLGER

24.12.2019

HIV Enfeksiyonu Epidemiyoloji ve patogenez

Arş. Gör. Efdal OKTAY GÜLTEKİN

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

31.12.2019

Flow sitometrik analizin mikrobiyoloji de kullanımı

Öğr. Gör. Leyla ERSOY

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

18.02.2020

Gebelerde mikrobiyolojik Tarama TORCH GBS

Dok. Öğr. Eyyüp KAYA

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

25.02.2020

Antitüberküloz duyarlılık yöntemleri

Dok. Öğr. Hamide KAYA

Prof. Dr. Gönül ASLAN

03.03.2020

Oral patojenlerin tedavisinde faj terapisi uygulamaları

Dok. Öğr. Bertan KESİM

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

10.03.2020

Candida türlerinin patojenite ve epidemiyolojisi

Dok. Öğr. Osman SEZER

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

17.03.2020

Mikrobiyoloji Laboratuvar Performans testleri

Dok. Öğr. Harun GÜLBUDAK

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

24.03.2020

Nocardia türlerinin laboratuvar tanısı

Yük. Lis. Öğr. Merve DİZEMEN

Prof. Dr. Gönül ASLAN

31.03.2020

Hastane Enfeksiyonu etkeni mantarların  epidemiyolojisi

Yük. Lis. Öğr. Aya HERRERA

Prof. Dr. Gönül ASLAN

07.04.2020

Mikoplazma infeksiyonları ve laboratuar tanısı

Yük. Lis. Öğr. Turan NAJAFLİ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

14.04.2020

Diabetik Ayak Ülserlerinde  Anerobik Kültürün Yeri Ve Önemi

Öğr. Gör. Sebahat ASLAN TEK

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

21.04.2020

HCV ve miRNA İlişkisi

Dr. Arş. Gör. Zehra ÖKSÜZ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

 

2019-2020 Academic Year Assistant Literature Presentation Program

 

TARİH

MAKALE KONUSU

MAKALE SUNACAK ASİSTAN

MAKALE YÖNETİCİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ

17.10.2019

Literatür

Arş. Gör. Dr. Yusuf GÖRGÜLÜ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

24.10.2019

Literatür

Arş. Gör. Dr. Gizem SOYDAN ÇOBAN

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

31.10.2019

Literatür

Arş. Gör. Dr. Şinasi KARVAR

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

07.11.2019

Literatür

Arş. Gör. Dr. Faysal KESKİN

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

14.11.2019

Literatür

Arş. Gör. Nurbanu KURNAZ

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

21.11.2019

Literatür

Arş. Gör. Efdal OKTAY GÜLTEKİN

Prof. Dr. Gönül ASLAN

05.12.2019

Literatür

Öğr. Gör. Leyla ERSOY

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

12.12.2019

Literatür

Dok. Öğr. Eyyüp KAYA

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

19.12.2019

Literatür

Dok. Öğr. Hamide KAYA

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

26.12.2019

Literatür

Dok. Öğr. Bertan KESİM

Prof. Dr. Gönül ASLAN

20.02.2020

Literatür

Dok. Öğr. Osman SEZER

Prof. Dr. Gönül ASLAN

27.02.2020

Literatür

Dok. Öğr. Harun GÜLBUDAK

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

05.03.2020

Literatür

Yük. Lis. Öğr. Merve DİZEMEN

Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU

12.03.2020

Literatür

Yük. Lis. Öğr. Aya HERRERA

Doç. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

19.03.2020

Literatür

Yük. Lis. Öğr. Turan NAJAFLİ

Prof. Dr. Gönül ASLAN

26.03.2020

Literatür

Öğr. Gör. Sebahat ASLAN TEK

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

 

 


MEDICAL MICROBIOLOGY LABORATORY 2019-2020 IN-SERVICE TRAINING PROGRAM


S.NO

EĞİTİMİN ADI

AMAÇ

HEDEFİ

EĞİTİM ALACAKLARIN ÜNVANI

EĞİTİM VERECEK OLAN KİŞİ/BİRİM ve YÖNTEMİ

EĞİTİM İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİH ve SÜRE

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞECEĞİ TARİH

1

Mikrobiyoloji laboratuvarında Biyogüvenlik düzeyleri, Risk Grupları

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Arş. Gör.Dr.

Faysal KESKİN

 

08/01/2020

Saat: 15:00

 

08/01/2020

Saat: 15:00

2

Biyolojik Tehlikeler ve korunma yolları ve kişisel koruyucu ekipman

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

 

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Sağ. Tek.

Kevser ELÇİ

22/01/2020

Saat: 15:00

22/01/2020

Saat: 15:00

3

Fiziksel Tehlikeler ve riskler

 

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Sağ. Tek.

Ahmet YALTIR

19/02/2020

Saat: 15:00

19/02/2020

Saat: 15:00

4

Laboratuvarda kullanılan cihaz ve ekipman kontrolü ve güvenliği

 

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Bio. Banu ÖKTEN

26/02/2020

Saat: 15:00

26/02/2020

Saat: 15:00

5

1-             1-Cihaz kullanım talimatları, güvenli kullanım kuralları, cihazların bakım ve temizliği,

2-Cihazların kullanımı sırasında sık karşılaşılan sorunlar ve çözümü (Biyogüvenlik kabinleri, etüv, pastör fırını, otoklav, mikroskop, santrifüj, firmalara ait cihazlar)

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

(1) Sağ. Tek.

Fevzi Furkan DEMİR,

(2) Sağ. Tek.

Murat ÜLGER

04/03/2020

Saat: 15:00

04/03/2020

Saat: 15:00

6

Laboratuvarda kullanılan malzemelerin ve kitlerin kullanımı , miat ve uygunluk kontrolü

 

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Sağ. Tek.

Ahmet GÖKSU

18/03/2020

Saat: 15:00

18/03/2020

Saat: 15:00

7

Atık Yönetimi, atıkların ayrıştırılması ve laboratuvar atık talimatı

 

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Sağ. Tek.

Musa YAZAR

01/04/2020

Saat: 15:00

01/04/2020

Saat: 15:00

8

Acil durumlar ve laboratuvar kazaları

 

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Bio.

Harun GÜLBUDAK

15/04/2020

Saat: 15:00

15/04/2020

Saat: 15:00

9

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi

Laboratuvar Personeline eğitim verilerek, kalite standartlarına uygun çalışmanın sağlanması

Asistan Dr. Biolog, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Diğer Sağlık Personelimiz

Prof. Dr.

Nuran DELİALİOĞLU

 

29/04/2020

Saat: 15:00

29/04/2020

Saat: 15:00

 


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2023
26. Kaya, H.; Ersoy, L.; ülger, M.; Bozok, T.; Aslan, G. Investigation of efflux pump genes in isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis isolates. INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, 2023, 46, 1-5.
http://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2023.100428
2023
25. öztürk, C.; Ceyhan, M.; Bayramoğlu, G.; Hasçelik, A.; Gürler, N. . ANNALS OF MEDICINE, 2023, 55, -275.
10.1080/07853890.2022.2160877
2022
24. Gürer giray, B.; Aslantürk, A. Determination of genetic diversity of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains in Turkey using 15 locus MIRU-VNTR and spoligotyping methods. PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH, 2022, 1, 1-7.
http://https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20477724.2022.2084807
23. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Bekçi, A.; Nar ötgün, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 11-24.
10.5578/mb.20229902
22. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Bekçi, A.; Nar ötgün, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 11-.
10.5578/mb.20229902
21. Ersoy, L.; Tezcan ülger, S.; Gülbudak, H.; Kurnaz, N.; Yapıcı, G.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 114-123.
10.5578/mb.20229910
20. Ersoy, L.; Tezcan ülger, S.; Gülbudak, H.; Yaşar, N.; Yapıcı, G.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 114-.
10.5578/mb.20229910
19. ülger, M.; Serin, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Ilvan, A.; Tiftik, E.; Emekdaş, G. . JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, 2022, 16, 1166-1173.
10.3855/jidc.15831
18. Aslan, G. . INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, 2022, 40, 127-131.
10.1016/j.ijmmb.2021.12.002
17. özgür, D.; Tezcan ülger, S.; Kayar, M.; ülger, M.; Biçmen, C.; Aslantürk, A.; Aslan, G. . MIKROBIYOL BUL, 2022, 56, 191-205.
10.5578/mb.20229801
16. Bozkurt babuş, S.; Köse, A.; Kiraz, M.; Erdoğan, S.; Balcı, Y.; Aslan, G. . CLINICAL LABORATORY PUBLICATIONS, 2022, 68, 2539-2547.
10.7754/Clin.Lab.2022.220309
15. Tonguç, M.; öztürk, C.; Polat, G.; Taşdelen, B.; ünal, S. . CYTOKINE, 2022, 149, -.
10.1016/j.cyto.2021.155724
14. Oktay gültekin, E.; Tezcan ülger, S.; Delialioğlu, N. . JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2022, 15, -.
10.5812/jjm-121044
13. ülger, M.; Serin, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Ilvan, A.; Tiftik, E.; Emekdaş, G. . THE JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, 2022, 16, -.
10.3855/jidc.15831
12. özgür, D.; Tezcan ülger, S.; Kayar, M.; Biçmen, C.; Aslantürk, A.; ülger, M.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, -.
10.5578/mb.20229801
11. Yalçın özkat, G.; Ersan, R.; ülger, M.; Burmaoğlu, S.; Yıldız, .; Algül, . . J BIOMOL STRUCT DYN, 2022, , -.
2021
10. Delikan, E.; çalışkan, S.; Cankılıç, M.; Aksu, S.; Kesim, B.; Tezcan ülger, S. Microbiota of endodontically infected primary and permanent teeth.. PEDIATR DENT., 2021, 43, 102-108.
9. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Oktay gültekin, E.; Yabalak, E.; Gülbudak, H.; Delialioğlu, N.; Gizir, M.; Aslan, G. In vitro antileishmanial effect of the plant extracts from Aloe vera (L.) Burm.f. and Hypericum perforatum L. leaves. KAFKAS UNIV. VET. FAK. DERG, 2021, 27, 363-370.
8. Gülbudak, H.; öztürk, C.; Kuyugöz, S.; Tezcan ülger, S. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 41-52.
10.5578/mb.20140
7. Gülbudak, H.; öztürk, C.; Kuyugöz, S.; Tezcan ülger, S. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 41-.
10.5578/mb.20140
6. Gülbudak, H.; Karvar, .; Soydan, G.; Tezcan ülger, S.; Kandemir, .; Tamer, L.; Altunkan, A.; özdemir, A.; Aslan, G. Comparison of real time PCR cycle threshold values in symptomatic and asymptomatic COVID-19 patients. MIKROBIYOL. BUL., 2021, 53, 435-444.
5. Gülbudak, H.; Karvar, .; Soydan, G.; Tezcan ülger, S.; Kandemir, F.; Tamer, L.; Altunkan, A.; özdemir, A.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 435-444.
10.5578/mb.20219812
4. Sezgin, O.; Yaraş, S.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Tiftik, E. The prevalence of hepatitis E virus infection in the adult turkish population: A systematic review of the literature and prevalence study in blood donors in mersin province. TURK. J. GASTROENTEROL., 2021, 32, 782-789.
3. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Oktay gültekin, E.; Yabalak, E.; Gülbudak, H.; Delialioğlu, N.; Gizir, A.; Aslan, G. . KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2021, 27, -.
10.9775/kvfd.2021.25633
2. Sezgin, O.; Yaraş, S.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Tiftik, E. . THE TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2021, 32, -.
10.5152/tjg.2021.20870
1. Soydan, G.; Görgülü, Y.; öztürk, C. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, -.
10.5578/mb.20219712