Slide background
Medical Microbiology Graduate Program

Medical Microbiology Graduate Program

      ME.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     1998 yılında kurulan Anabilim dalımız 3 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman, tıpta uzmanlık yapan 2 araştırma görevlisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personel, 5 biyolog, 5 sağlık teknisyeni ve 2 idari personeli ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Yenişehir Kampüsü Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası'nda halen eğitim, araştırma ve rutin laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2021
21. Delikan, E.; çalışkan, S.; Yılmaz cankılıç, M.; Aksu, S.; Kesim, B.; Tezcan ülger, S. . PEDIATRIC DENTISTRY, 2021, 43, 102-108.
null
20. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Oktay gültekin, E.; Yabalak, E.; Gülbudak, H.; Delialioğlu, N.; Gizir, M.; Aslan, G. In vitro antileishmanial effect of the plant extracts from Aloe vera (L.) Burm.f. and Hypericum perforatum L. leaves. KAFKAS UNIV. VET. FAK. DERG, 2021, 27, 363-370.
19. Gülbudak, H.; öztürk, C.; Kuyugöz, S.; Tezcan ülger, S. Dihydropteroate synthase (DHPS) gene mutations and mitochondrial large subunit (mtLSU) rRNA genotype variations in Pneumocystis jirovecii strains. MIKROBIYOL BUL., 2021, 55, 41-52.
18. Gülbudak, H.; Karvar, .; Soydan, G.; Tezcan ülger, S.; Kandemir, .; Tamer, L.; Altunkan, A.; özdemir, A.; Aslan, G. Comparison of real time PCR cycle threshold values in symptomatic and asymptomatic COVID-19 patients. MIKROBIYOL. BUL., 2021, 53, 435-444.
17. Gülbudak, H.; Karvar, .; Soydan, G.; Tezcan ülger, S.; Kandemir, F.; Tamer, L.; Altunkan, A.; özdemir, A.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, 435-444.
10.5578/mb.20219812
16. Sezgin, O.; Yaraş, S.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Tiftik, E. The prevalence of hepatitis E virus infection in the adult turkish population: A systematic review of the literature and prevalence study in blood donors in mersin province. TURK. J. GASTROENTEROL., 2021, 32, 782-789.
15. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Oktay gültekin, E.; Yabalak, E.; Gülbudak, H.; Delialioğlu, N.; Gizir, A.; Aslan, G. . KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2021, 27, -.
10.9775/kvfd.2021.25633
14. Sezgin, O.; Yaraş, S.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Tiftik, E. . THE TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2021, 32, -.
10.5152/tjg.2021.20870
13. Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2021, 55, -.
10.5578/mb.20219904
2020
12. Bal, K.; ünal, M.; Delialioğlu, N.; öztornacı, R.; Ismi, O.; Vayısoğlu, Y. . BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, 2020, 13, 1-12.
10.1016/j.bjorl.2020.07.002
11. Vural, E.; Delialioğlu, N.; Tezcan ülger, S.; Emekdaş, G.; Serin, M. Phenotypic and Molecular Detection of the Metallo-Beta-Lactamases in Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates from Clinical Samples. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2020, 13, 1-8.
http://https://sites.kowsarpub.com/jjm/articles/90034.html
10. Aydın, F.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G. . PARASITE IMMUNOL, 2020, 11, 1-9.
10.1111/pim.12775
9. Kirik, F.; Ulger, M.; Tezcan ulger, S.; Aslan, G. Association of cytokine gene polymorphisms with susceptibility to cutaneous leishmaniasis in a Turkish population.. PARASITE IMMUNOLOGY, 2020, 42, 12775-12775.
8. Kırık, F.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G. . PARASITE IMMUNOLOGY, 2020, 42, 12775-.
7. Evik, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 2020, 100, 337-342.
10.1016/j.ijid.2020.08.046
6. Kurtaran, B.; Kuşcu, F.; Korkmaz, P.; Inan, D.; öztoprak çuvalcı, N.; Mıstanoğlu özatağ, D.; Dağlı, .; Birengel, M.; özdemir, K. . INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 2020, 100, 337-.
10.1016/j.ijid.2020.08.046
5. Gülbudak, H.; öztürk, C.; Kuyugöz, S.; Tezcan ülger, S. Investigation of Pneumocystis jirovecii infection and colonization in immunocompromised patients with pneumonia. . MIKROBIYOL BUL. , 2020, 54, 583-595.
4. Vural, E.; Delialioglu, N.; Tezcan ulger, S.; Emekdas, G.; Serin, M. Phenotypic and molecular detection of the metallo-beta-lactamases in carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates from clinical samples.. JUNDISHAPUR J MICROBIOL. , 2020, 13, 90034-90034.
3. Vural, E.; Delialioğlu, N.; Tezcan ülger, S.; Emekdaş, G.; Serin, M. . JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2020, 13, 90034-.
2. Vural taşdemir, E.; Delialioğlu, N.; Tezcan ülger, S.; Emekdaş, G.; Serin, M. . JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2020, 13, -.
10.5812/jjm.90034
1. Kirik, F.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G. . PARASITE IMMUNOLOGY, 2020, 42, -.