Slide background
Medical Microbiology Graduate Program

Medical Microbiology Graduate Program

      ME.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     1998 yılında kurulan Anabilim dalımız 3 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman, tıpta uzmanlık yapan 2 araştırma görevlisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personel, 5 biyolog, 5 sağlık teknisyeni ve 2 idari personeli ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Yenişehir Kampüsü Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası'nda halen eğitim, araştırma ve rutin laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2023
22. Kaya, H.; Ersoy, L.; ülger, M.; Bozok, T.; Aslan, G. Investigation of efflux pump genes in isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis isolates. INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, 2023, 46, 1-5.
http://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2023.100428
21. özgür, D.; Ersoy, L.; ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2023, 57, 207-219.
10.5578/mb.20239916
20. Kurnaz, N.; Tezcan ülger, S.; ülger, M.; Arslantürk, A.; Aslan, G.; Köksal, F. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2023, 57, 45-59.
10.5578/mb.20239904
19. Yaşar, N.; Tezcan ülger, S.; ülger, M.; Arslantürk, A.; Aslan, G.; Köksal, F. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2023, 57, 45-.
10.5578/mb.20239904
18. Gürer giray, B.; Aslantürk, A.; şimşek, H.; özgür, D.; Kılıç, S.; Aslan, G. . PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH, 2023, 117, 85-91.
10.1080/20477724.2022.2084807
17. Yalçın özkat, G.; Ersan, R.; ülger, M.; Burmaoğlu, S.; Yıldız, .; Algül, . . J BIOMOL STRUCT DYN, 2023, 27, 995-1004.
16. Kesim, B.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Cudal, H.; üstün, Y.; Küçük, M. . CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, 2023, 27, 995-.
10.1007/s00784-023-04882-x
15. öztürk, C.; Ceyhan, M.; Bayramoğlu, G.; Hasçelik, A.; Gürler, N. . ANNALS OF MEDICINE, 2023, 55, -275.
10.1080/07853890.2022.2160877
14. Kaya, H.; Ersoy, L.; ülger, M.; Bozok, T.; Aslan, G. . INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, 2023, 46, -.
10.1016/j.ijmmb.2023.100428
2022
13. Gürer giray, B.; Aslantürk, A.; şimşek, H.; özgür, D.; Kılıç, S.; Aslan, G. . PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH, 2022, 1, 1-7.
10.1080/20477724.2022.2084807
12. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Bekçi, A.; Nar ötgün, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 11-24.
10.5578/mb.20229902
11. ülger, M.; Tezcan ülger, S.; Bekçi, A.; Nar ötgün, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 11-.
10.5578/mb.20229902
10. Ersoy, L.; Tezcan ülger, S.; Gülbudak, H.; Kurnaz, N.; Yapıcı, G.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 114-123.
10.5578/mb.20229910
9. Ersoy, L.; Tezcan ülger, S.; Gülbudak, H.; Yaşar, N.; Yapıcı, G.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 114-.
10.5578/mb.20229910
8. ülger, M.; Serin, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Ilvan, A.; Tiftik, E.; Emekdaş, G. . JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, 2022, 16, 1166-1173.
10.3855/jidc.15831
7. Aslan, G. . INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, 2022, 40, 127-131.
10.1016/j.ijmmb.2021.12.002
6. özgür, D.; Tezcan ülger, S. Investigation of pncA, rpsA and panD Gene Mutations Associated with Resistance in Pyrazinamide-Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates and Spoligotyping. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, 191-205.
http://www.mikrobiyolbul.org/managete/fu_folder/2022-02/191-205%20Didem%20Ozgur.pdf
5. Bozkurt babuş, S.; Köse, A.; Kiraz, M.; Erdoğan, S.; Balcı, Y.; Aslan, G. . CLINICAL LABORATORY PUBLICATIONS, 2022, 68, 2539-2547.
10.7754/Clin.Lab.2022.220309
4. öztürk tonguç, M.; öztürk, C.; Polat, G.; Bobuşoğlu, O.; Aslan tek, S.; Taşdelen, B.; ünal, S. . CYTOKINE, 2022, 149, -.
10.1016/j.cyto.2021.155724
3. Oktay gültekin, E.; Tezcan ülger, S.; Delialioğlu, N. . JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2022, 15, -.
10.5812/jjm-121044
2. ülger, M.; Serin, M.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G.; Ilvan, A.; Tiftik, E.; Emekdaş, G. . THE JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, 2022, 16, -.
10.3855/jidc.15831
1. özgür, D.; Tezcan ülger, S.; Kayar, M.; Biçmen, C.; Aslantürk, A.; ülger, M.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2022, 56, -.
10.5578/mb.20229801