Slide background
Medical Microbiology Graduate Program

Medical Microbiology Graduate Program

      ME.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     1998 yılında kurulan Anabilim dalımız 3 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman, tıpta uzmanlık yapan 2 araştırma görevlisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personel, 5 biyolog, 5 sağlık teknisyeni ve 2 idari personeli ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Yenişehir Kampüsü Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası'nda halen eğitim, araştırma ve rutin laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir.